top of page

Kalandriye

SFHTTF fè kontak, konferans, ak fòmasyon atravè Sid Florid bay patnè ki fè respekte lalwa yo, ofisyèl konsilè lokal ki baze nan Miami, pwosekitè, founisè sèvis sosyal, ak lòt patnè sou endikatè trafik, inisyasyon ka, referans sou trafik moun, envestigasyon ki santre sou viktim yo ak imigrasyon. sekou ki disponib pou viktim trafik yo.  

 

LINE NASYONAL NASYONAL TRAFIC IMEN  1-888-373-7888

bottom of page